EVA/PVB 玻璃胶片生产线

                                                        ★本机采用流延工艺,以EVA 或PVB 为主要原料,辅以色母料和其他添加剂。 

                                                        ★生产的胶片对无机玻璃具有很强的黏结力,主要用于彩色安全夹层玻璃、艺术玻璃、装饰夹层玻璃等领域。